KFUM familiearena

Se alle fasiliteter

Se alle planlagte fasiliteter

KFUM Fotballarena

Stadion

Den nye fotballarenaen vil være designet for toppserie-fotball.

Innendørs barnefotball

Tanken er å etablere et innendørs fotballanlegg med små baner som fremmer mange ballberøringer.
Kontorlokaler KFUM

Barnehage

Styrker tilbudet for hele familien
Svømmehall

Svømmehall

I planlegging av arenaen har badeanlegg lenge stått høyt på ønskelista.
Utenfor

Treningssenter

Treningssenteret vil gi oss bedre forutsetninger for å drive god og riktig fysisk trening som er viktig i fotball.
Svømmehall
Sammen med deg!

VI GLEDER OSS TIL Å FYLLE KFUM FAMILIEARENA

Etableringen av KFUM-kameratene Oslo var pionerarbeid da organisasjonen så dagens lys i 1939. Som idrettlag har vi gjennom hele historien evnet å tenke nytt og være offensive i møtet med framtiden. Nå er dagens lokaler og tilbud sprengt etter en voldsom vekst de siste årene. Den nye arenaen vil rigge klubben får ny vekst og utvikling. Det handler både om å ha kapasitet til å kunne ta imot flere, og kvalitet i den aktiviteten som tilbys.

Vi ser fram til nye klubblokaler og større kunstgressflater som kan gi flere fotballglede. Et barnefotballanlegg og fasiliteter der barn og unge kan leve ut fotballdrømmer.