shutterstock_289373669

Barnehage

Styrker tilbudet for hele familien

Barnehage blir en helt naturlig del av KFUM Familiearena og bygger opp under visjonen «En klubb for livet!» der ambisjonen er å være en del av folks hverdag – gjennom hele livet. I dag starter vårt tilbud til barn ved 5-årsalder og introduksjon til barnefotballen. Med en ny barnehage på plass kan vi ønske barn velkommen til KFUM allerede ved 1-årsalder.

Gjennom å ha barnehagen som en del av familiearenaen vil vi også gjøre hverdagslogistikken enklere for familier som er del av klubben. Da kan foreldre for eksempel hente barn i barnehagen, samtidig som de tar med seg større barn hjem fra KFUMs fotballakademi som er for barn i alderen 1.-8. klasse.

Barnehagen vil ha kapasitet til å ta imot 125-150 barn.

En klubb for livet

Fantastisk beliggenhet

Barnehagen vil få en fantastisk beliggenhet i den nye arenabygget med Ekebergsletta som nærmest nabo. Det vil bli en idrettsbarnehage som vil nyte godt av de omkringliggende fasilitetene – med fotballbane, idrettshall, lekeparker, aktiviteter på grønt tak, natur- og parkområder og svømmeopplæring og vannlek i badeanlegget. Her vil det bli fokus på fysisk fostring, motorikk og god, verdibasert pedagogikk med barnets utvikling i sentrum.

SAMARBEIDSPARTNER
KFUM-kameratene samarbeider med Hoppenspretten barnehager om utvikling av barnehagen. Hoppenspretten har snart 20 års erfaring med barnehagedrift der fokuset er på å inspirere alle, både små og store, til et liv i bevegelse og en sunn innstilling til kosthold og mosjon. Hoppenspretten vil også inspirere hvert enkelt menneske til ledelse av eget liv, livsmestring og livsglede.

Lise Kragset, som er en av de som startet opp Hoppenspretten, har lang fartid i KFUM og har et bankende hjerte for klubben og organisasjonen.