Kontorlokaler KFUM

Klubblokaler

Vi bygger først og fremst mennesker

KFUM-kameratene Oslo var i sine første år en rotløs klubb uten fast tilhørighet. Barnefotballtilbudet startet klubben på Ekeberg mot slutten av 1960-tallet, og etter hvert har idrettslaget fått en base og forankring på Ekebergsletta.

Først i 1994 flyttet KFUM-kameratene inn i egne lokaler, inn i KFUM-hallen langs Ekebergveien. Siden den gang har aktiviteten, organisasjonen og fasilitetene utviklet seg betydelig.

I dag er kapasiteten sprengt, både på klubbens fotballflater, i kontorkapasitet og i tilgjengelige rom og lokaler. Med 1600 medlemmer, 350 frivillige trenere og ledere, over 300 barn på akademiet og en stab med et tosifret antall ansatte, i tillegg til et betydelig antall unge som er ansatt på timer på akademiet, er trafikken og aktiviteten i og rundt hallen enorm. På den ene siden er kapasiteten sprengt, og på den andre siden opplever at kapasitetsmangel går utover trivsel og kvalitet i aktiviteten.

Vi gleder oss derfor enormt til å flytte inn i nye lokaler. Med nye kontorer og møterom for stab og de mange frivillige. Med klubbstue med plass til flere hundre og lokaler som vil invitere til ny aktivitet er vi sikker på at vi i enda større grad kan spille en rolle i de unges liv også utenfor fotballbanen.

Her blir det samlinger for klubben, av sosial og faglig art. Årgangene får rom til å styrke det sosiale rundt lagene. I tillegg vil vi i de nye lokalene ha utleielokaler til konserter, seminarer, konfirmasjon, bryllup osv. Dette er tilbud vi vet vil være etterspurt i en bydel og lokalmiljø med stor befolkningsvekst. Vi gleder oss til å invitere lokalbefolkningen inn i vår nye storstue!

Vi vil også få et serverings- og mingleområde på 400 kvadratmeter som blir en flott møteplass for hele området med tilknytning til banen på ene siden og fantastisk utsikt over byen på andre siden.

KFUM har en tydelig identitet, kultur og et verdimessig ståsted gjennom å være en kristen klubb. Det vil være viktig å bære med seg identiteten og historien inn i de nye lokalene.

Bygget i seg selv har ingen verdi, for KFUM handler dette om å videreføre det arbeidet vi har gjort i over 80 år. Vi har som ambisjon om å skape fotballspillere, men vi skal først og fremst utvikle og bygge mennesker.

Et stort løft

Hva gir det klubben?

De nye lokalene vil være et stort løft. Akkurat som det var en milepæl da vi fikk KFUM-hallen i 1994. Et løft for ansatte. For de frivillige. For fotballspillere. For foreldre. For publikum. For alle som lar seg friste av de nye lokalene. Vi ønsker å bety enda mere – for enda flere. Vi ønsker å skape et bygg der mange føler seg hjemme. Et bygg som utfordrer og inspirer til frivillighet, kreativitet og aktivitet.

De nye lokalene vil selvsagt også gi bedre arbeidsforhold for alle, noe som vil bety mer effektiv drift og ikke minst gode møteplasser for samtaler og diskusjoner for lederne våre. Vi får også hevet standarden på kampdagsopplevelsen når vi gjør de virkelig store arrangementene i klubben.

Det blir cirka 400 kvadratmeter med kontorlokaler. Klubbstua vil kunne deles opp i mindre møterom og vil på sitt største ha kapasitet til cirka 400 personer.

imm088 (1)