Om prosjektet

Svømmehall

Selv om prosjektet vil styrke KFUMs idrettsaktivitet for sine medlemmer, vil det bli et anlegg der store deler vil være for åpent bruk for de som ønsker. Etablering av KFUM Familiearena vil gi KFUM-kameratene en mulighet til å bety mer for flere i et område av byen som er i sterk utvikling og der det er stor etterspørsel etter sunne og gode aktiviteter.

Om prosjektet

Prosjektbeskrivelse

KFUM Familiearena er et eiendomsutviklingsprosjekt på Ekeberg i Oslo, initiert av idrettslaget KFUM-kameratene Oslo og Oslo KFUM. Prosjektet er organisert under selskapet KFUM Familiearena AS. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet som ble vedtatt 04. september 2019.

Med ambisjonen på tvers av ambisjoner og generasjoner har KFUM utviklet et prosjekt som skal gi idrettslaget grunnlag for ytterligere vekst og utvikling, bydelen fasiliteter som vil skape ny og sunn aktivitet og hele byen en familiearena som vil fremme både topp og bredde. Dette skal bli en sosial møteplass og et anlegg for forskjellig type fysisk aktivitet for mennesker i alle faser av livet. 

KFUM Arena utenfor

KFUM Familiearena sine fasiliteter

Det er lagt ned et betydelig arbeid i at KFUM Familiearena skal fremstå med nedtrappede volumer der målet er å ta opp det naturlige terrenget på eiendommen ved bruk av stående trespiler i fasaden. To av etasjene legges helt eller delvis under terreng. Det er også lagt inn miljøtiltak i form av effektive energiløsninger, miljøvennlig park på taket og fokus på miljøvennlig oppføring av prosjektet.

To fotballbaner

To fotballbaner på full størrelse med kunstgressdekke som vil gi barn og unge topp fasiliteter for å drive sunn aktivitet året rundt og bokstavelig være et godt grunnlag for utvikling.

Innendørs fotballanlegg

Et innendørs fotballanlegg med seks småbaner som vil skape et fantastisk miljø for fotball-lek for barn i alle aldre.

Moderne svømmeanlegg

Et moderne svømmeanlegg med to opplæringsbasseng på 8 x 12 m, ett 12 x 25 meters basseng og ett aktivitetsbasseng.

Treningssenter

Treningssenter som for eksempel kan benyttes i sammenheng med en tur i bassenget eller mens barna trener utendørs.

Garderobeanlegg

Garderobeanlegg og kontorer for idrettsaktører.

Barnehage

Barnehage med fine utearealer for å skape en aktiv hverdag.

Ministadion

En sårt tiltrengt ministadion for hovedstaden med fasiliteter som gir plass til opp til 3000 tilskuere. Stadion vil kunne huse toppfotball (Toppserien, OBOS-ligaen og Eliteserien) og vil samtidig være en arena der unge får spille ut sin fotballdrøm.

Grønt parkanlegg

Grønt parkanlegg på taket.

Møterom og konferansesal

Møterom og konferansesal med gode serveringsfasiliteter.

Eierstruktur

KFUM Familiearena AS vil i sin helhet være eid av KFUM-kameratene Oslo via overbygningen Oslo KFUM. 

Prosjektet vil deretter være delt opp i fire hoveddeler. Dette gjøres for å være berettiget til spillemiddel tilskudd, barnehagetilskudd og for å sikre effektiv drift. Alle selskapene vil ha KFUM Familiearena AS som majoritetseier og alle midler i selskapet vil tilfalle den ideelle aktør KFUM-kameratene Oslo dersom prosjektet går med overskudd. 

Organisasjonskart

Med fokus på miljøet

KFUM Familiearena skal bygge nye generasjoner med mennesker og fotballspillere. Også i de valgene vi tar i byggeprosessen tenker vi på kommende generasjoner.

Det brukes mye tid på miljø og energikonsept for bygget. Slik det ser ut nå så vil det borres brønner for å hente energi fra grunnen som hovedkilde til energi. I tillegg vil vi hente overskuddsvarme fra bygget, og lagre dette i brønnene for senere bruk. Vi ser også på muligheten for å hente varme fra kunstgressbanene om sommeren og lagre dette for vinterbruk. En spennende tanke – og unikt konsept.

Ellers så er det stort fokus på valg av materialer. Her er selve fasadevalget kanskje det aller viktigste. Der har vi valgt en utforming med trespiler og glass.

 

Grønt tak

Det mest iøynefallende tiltaket vil være etableringen av grønt tak på hele bygget. Her vil det bli tilgang for allmenheten til grønt aktivitets- og parktak med fantastisk utsikt over byen. Her tilbakefører vi grønne arealer til hele sletta, og i og med at bymiljøetatens rodestasjon flyttes fra sletta og inn i vårt bygg, øker dette det totale grønne arealet som er tilgjengelig for publikum når prosjektet står ferdig.

 

Effektiv oppsamling av Granulat

Det har vært stort fokus på bruk av gummigranulat i banene. Her er det stor bevegelse og utvikling i markedet for tiden, og dette er noe vi følger nøye med på. Banene vil bli bygget på en slik måte at det blir en mest mulig effektiv oppsamling av granulat, og at minst mulig kommer utenfor banene. Dette vil bli en kraftig forbedring av dagens situasjon. I og med at det skjer mye på dette området om dagen, vil vi følge utviklingen på nye granulattyper nøye fram til vi er nødt til å ta en avgjørelse.  Forhåpentligvis vil det komme nye og gode løsninger på banen (bokstavelig talt) i løpet av kort tid. Når valget skal tas, må det hensyntas at det har en god miljøprofil og at det sikres et godt og slitesterkt underlag for topp- og breddefotball.