Tidslinje

2006
Illustrasjoner av en ny stadion på Ekeberg.
2007
Nov: KFUM åpner sin første fotballbane - KFUM Arena. Mer enn 60 år etter at vi spilte vår første fotballkamp.
2008
Aktiv deltakelse i arbeid med områdeprgrammet for Ekeberg

Første planer utarbeides. Seniorboliger og 50 m svømmebasseng er med i prosjektet.

2010
I august 2010 sendes det første formelle brev inn i denne saken.

KFUM er innforstått med at det er en lang vei til et godkjent fotballstadion, og at et slik prosjekt kan utformes i større og mindre skalaer, lyder det i brevet.  

2012
Innsendt eget planforslag til Plan og Bygg. 25 m basseng ligger inne. Prosjektet presenteres i Nordstrands Blad.
2013
Daværende landslagssjef Per Mathias Høgmo og NFF lanserer tanken om Campus Norway – et treningsanlegg for norske landslag – på Ekeberg. Der bl.a. KFUMs prosjekt trekkes fram som en del av det. Denne satsingen ble senere skrinlagt av NFF.
2013
Oppdaterte planer og skisser presenteres i Nordstrands Blad.
2014
Oppstartsmøte med Plan og bygg og første behandling i Bydelsutvalget.
2016
Des: Vedtak av områdeplan. KFUM Familiearena er med i planene.
2017
Planforslag/detaljregulering for KFUM Familiearena sendes inn. Nye skisser/illustrasjoner foreligger fra Ratio arkitekter.
2017
KFUM presenterer oppdaterte skisser for KFUM Familiearena.

Illustrasjoner: Ratio arkitekter

2017
Endelig, etter 10 år med planlegging, er det anleggsmaskiner i drift på arena prosjektet. Det er ikke selve byggeriet som er i gang, men det gjøres geotekniske undersøkelser. Samme år signerer KFUM Eiendom AS en utviklingsavtale for med entreprenør- selskapet SELTOR GRUPPEN AS.
2019
Mars: Planforslag til politisk behandling. September: Detaljregulering godkjent i bystyret. Nye skisser fra Stinessen arkitektur.
Våren 2019
Nye tegninger av arkitekt Snorre Stinessen presenteres.
KFUM Fotballarena
Sep 2019
Detaljreguleringen vedtatt av Bystyret

September 2019 vedtas detaljreguleringen av Bystyret.

2020
Mai: Vedtak i klagesak Fylkesmannen gir grønt lys for KFUM-kameratene. Juni: Søknad om rammetillatelse byggetrinn Okt: Søknad om rammetillatelse byggetrinn 2. Nov: Søknad om kommunal garanti. Des: Siste kamp spilles på KFUM Arena.
2022
April: Festekontrakt godkjent i Oslo Bystyre. Sep: Forprosjekt, flytting av hovedvannledning startet.
?
Byggestart