Oppdatering på anleggsutvikling

2. september 2022:

Det er stort aktivitetsnivå på banene om dagen. Det samme er tilfelle for oss som jobber med anlegg og rammevilkårene for den aktiviteten som drives.

I den anledning vil vi her gi en oppdatering:

Godkjenning av rammesøknad fase 1
Familiearena-prosjektet er rammesøkt i to faser. Første fase inkluderer den nye kunstgressbanen, ny parkering ved hallen og områdene rundt dagens KFUM-hall, i tillegg til opparbeidelse av gang- og sykkelstiene. Fase 2 gjelder resten av prosjektet som i hovedsak er all bygningsmasse og den siste kunstgressbanen.

Det er en stor milepæl at vi har fått rammetillatelse for fase 1. Nå er også søknad om igangsettelsestillatelse sendt inn.

Rammesøknad fase 2
Dette arbeidet er kommet godt i gang. Det jobbes nå med noen avklaringer rundt byggeplan for torget som ligger mellom vårt og naboenes prosjekt. Vi håper de tekniske utfordringene rundt det løser seg i løpet av kort tid.

Kommunal garanti for låneopptak
Det er søkt om kommunal garanti for lånefinansieringen av prosjektet. Dette gir oss betydelig lavere rente enn ved vanlig låneopptak og vi har derfor vurdert at det er verdt å vente på. Søknaden skal behandles i bystyret og vi håper dette er på plass i løpet av høsten.

Flytting av Vann og avløpsledning
Vann og avløpsverket (VAV) har et prosjekt på gang med flytting av hovedtrase for vann og avløp over Ekeberg. Behovet for flytting er utløst av de to byggeprosjektene som er under planlegging.

Det er VAV som har prosjektert dette og som leder arbeidet, men KFUM har fått oppdraget med å utføre flyttingen og det er FOLLO-anlegg som er utførende entreprenør. Dette er arbeid som må gjøres før selve byggeprosjektene kan starte, og her går en i gang for fullt nå i starten av september.

Dette arbeidet vil innebære at det skal felles en del trær i området der torget mellom byggene kommer. Senere skal alle trær på fellesområdet felles. I denne omgang er det kun trærne som er nødvendig for gjennomføring av VAV-arbeidene som felles.

Det betyr også at framkommelighet til banen i nord vil bli stengt i anleggsperioden. Det skal også graves en bit over veien og inn på gangveien på andre siden av sletta. Det innebærer at det vil bli etablert en midlertidig trase. Arbeidet planlegges slik at dette blir kortest mulig tid.

Tidsrammen for prosjektet er 3-4 mnd. Vi forstår at dette vil berøre brukere av sletta, men vil gjøre det vi kan for at det skal skje så hensynsfullt og effektivt som mulig. Vi ber alle være med å passe godt på barna våre så de holder seg utenom anleggsområdet.

Vi er også kjent med at VAV skal utføre noen andre arbeider på vannledningen ute på sletta. De har satt opp en brakke for sitt arbeid på den siden av veien. Etter det vi forstår vil de også være ferdig med dette arbeidet før jul.

Om dere har spørsmål rundt prosjektet, så kontakt gjerne daglig leder Thor-Erik Stenberg på tes@kfum-kam.no

Relaterte nyheter

Oppdatering på anleggsutvikling

2. september 2022: Det er stort aktivitetsnivå på banene om dagen. Det samme er tilfelle for oss som jobber med anlegg og rammevilkårene for den

KFUM Fotballarena

– Vil lage noe som blir lagt merke til

Snorre Stinessen er arkitekten som er engasjert i KFUM Familiearena. Tromsøværingen har flere titalls arktitektpriser i beltet, og er anerkjent og har prosjekter over hele

KFUM Arena

Oppdatering på anleggsutvikling

2. september 2022: Det er stort aktivitetsnivå på banene om dagen. Det samme er tilfelle for oss som jobber med anlegg og rammevilkårene for den

KFUM Fotballarena
KFUM Arena

– Vil lage noe som blir lagt merke til

Snorre Stinessen er arkitekten som er engasjert i KFUM Familiearena. Tromsøværingen har flere titalls arktitektpriser i beltet, og er anerkjent og har prosjekter over hele